Stacje Szwedzka, Targówek i Trocka II linii Metra w Warszawie

C16_C17_C18

Warszawa, Mazowieckie
Praca konkursowa
z 2012 r.

Klient:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy