Osiedle mieszkań czynszowych „BACIECZKI VI”

bialystok 7

Białystok, Podlaskie
Praca konkursowa
z 2009 r. – II miejsce

Powierzchnia użytkowa:
36 000 m²

Klient:
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.