Hala Sportowa w Białymstoku

Entrance

Białystok, Podlaskie
Praca konkursowa
z 2012 r.

Powierzchnia użytkowa:
18 800 m²

Klient:
Urząd Miejski w Białymstoku